kvadratrod i Excel

Hvordan laver man specialtegn som kvadrat- og kubikrod i Excel? Det er faktisk ikke særlig svært, selvom det kan virke sådan, og der er tilmed flere måder at gøre det på.

Den nemme måde er at markere det tallet der skal opløftes

Herefter højreklikkes og menuen “Formater celle…” vælges:

Hvorefter følgende vindue fremkommer, og der sætte hak i feltet “hævet skrift”:

Tryk nu “OK” og resultatet fremkommer:

Denne metoder kan du også bruge hvis du eksempelvis skal skrive CO2, så vælges “sænket skrift i stedet for.

En anden og mere besværlig metoder er følgende

Der er noget der hedder ascii karaktere – hvilket i korte træk er en måde at skrive en række tegn, blandt andet de store og små bogstaver i alfabetet. I den “lange” række findes også en masse specialtegn heribland kvadratrod og kubikrod.
I tabellen herunder ses et lille udpluk af de tegn du kan lave i Excel
Ascii decimal - tegn
For at få tegnet frem skal du holde tasten [Alt] nede samtidig med at du på tasturets nummerplade taster nummeret. Har du ikke et sådan nummerpad skal du slå [num Lock] til da du ikke kan bruge nummertasterne øvers på tastaturet, men dem inde i midten.


252 - ³ kubikrod
253 - ² kvadratrod
251 - ¹ 1 opløftet
248 - º grader celsius

Skriv et svar